Integrated Approach in the Management and the Operation of the Electricity Transmission and Distribution Networks

International Stakeholders Consultation Event

Thursday, 30 April 2020, 9:30 – 13:00 CET

Online Video – Conference

Event Objectives

Dissemination on the Projects Solutions for the Management of Variable Renewable Energies and Storage Units enabling more Secure Smart Grid;

 

Identify synergies within EU H2020 Projects, and Consultation with Stakeholders on the preliminary results on T&D grid operation, regulation, standardization, as well as New Solutions and Services proposed to TSOs and DSOs for improving the operation and security of the electricity grid;

 

Presentation of integrated solutions and Business Models for the integration of more RES into the European Smart Grid with increased protection and fast mitigation of the Cyber-Attacks against assets and the Networks of the Future.

Highlights for Second Session of International Online Video-Conference on electricity Transmission and Distribution organized by the Romanian Energy Center - CRE

19 May 2020

This press release represents the summary of the second session and panel discussion of the International Stakeholders Consultation Event and Synergies within EU funded Projects SOGNO, WISEGRID, PHOENIX, CROSSBOW and EDDIE organized on 30 April 2020.

The First International Online Video-Conference on electricity Transmission and Distribution Successfully managed by the Romanian Energy Center - CRE

6 May 2020

This communication represents the summary of the first session and panel discussion of the International Stakeholders Consultation Event and Synergies within EU funded Projects SOGNO, WISEGRID, PHOENIX, CROSSBOW and EDDIE organized on 30 April 2020.

Integrated Approach in the Management and the Operation of the Electricity Transmission and Distribution Networks

5 May 2020

Romanian Energy Center organized on the 30th of April the International Stakeholders Consultation Event and Synergies within EU funded Projects SOGNO, WISEGRID, PHOENIX, CROSSBOW and EDDIE with the main topics on THE FUTURE LOOK OF ENERGY AND THE GREEN DEAL.

Integrated Approach in the Management and the Operation of the Electricity Transmission and Distribution Networks

27 April 2020

Romanian Energy Center invitation to the International Stakeholders Consultation Event and Synergies within EU H2020 and Erasmus+ Projects SOGNO, CROSSBOW, PHOENIX, WISEGRID and EDDIE.

Event Recording Request

Please use to following form to request a copy of the recording of the event.

* Required fields

  By completing this form, I confirm that I have read the privacy statement and understood and accept the terms of use.

  International Conference - Photo Gallery

  O Abordare Integrata pentru Managementul si Operarea Sistemelor de Transport si Distribuție a Energiei Electrice

  Eveniment Consultare Parteneri Implicati

  Joi, 30 Aprilie 2020, 9:30 – 13:00 CET

  Video – Conferință Online

  Obiectivele Evenimentului

  Diseminarea soluțiilor dezvoltate in cadrul proiectelor in ceea ce privește gestionarea surselor regenerabile de energie si a echipamentelor de stocare a energiei in direcția asigurării securității rețelelor electrice inteligente;

   

  Identificarea sinergiilor in cadrul proiectelor finanțate de Comisia Europeana prin programul de inovare H2020 și Consultarea părților si partenerilor implicați in rezultatele preliminare privind operarea rețelelor de transport si distribuție a energiei electrice, reglementare, standardizare, precum și noi soluții și servicii propuse operatorilor de transport si distribuție (TSOs si DSOs) pentru îmbunătățirea funcționării și securității rețelelor electrice;

   

  Prezentarea soluțiilor integrate și modelelor de afacere pentru atingerea unui procent mai mare al generării din surse regenerabile de energie(RES) în cadrul rețelei electrica inteligente europene, având un grad ridicat de protecție și o aparare rapidă asupra atacurilor cibernetice.

  Principalele puncte ale Sesiunii 2 din cadrul Conferintei internationale desfasurata online pe tema Sistemelor de Transport si Distributie a Energiei Electrice de catre Asociatia CRE

  19 Mai 2020

  Aceasta comunicare reprezinta rezumatul celei de-a doua sesiuni de prezentari si discutii din cadrul Evenimentul International organizat pe 30 Aprile 2020 si dedicat Consultarilor cu Partenerii Interesati si Implicati  in cadrul proiectelor finantate de Comisia Europeana – SOGNO, WiseGRID, PHOENIX, CROSSBOW si EDDIE.

  Prima conferinta internationala desfasurata online pe tema Sistemelor de Transport si Distributie a Energiei Electrice organizata cu succes de catre Asociatia CRE

  6 Mai 2020

  Aceasta comunicare reprezinta rezumatul primei sesiuni de prezentari si discutii din cadrul Evenimentul International organizat pe 30 Aprile 2020 si dedicat Consultarilor cu Partenerii Interesati si Implicati  in cadrul proiectelor finantate de Comisia Europeana – SOGNO, WiseGRID, PHOENIX, CROSSBOW si EDDIE.

  Subiectele de interese ale conferintei O Abordare Integrata pentru Managementul si Operarea Sistemelor de Transport si Distributie a Energiei Electrice

  5 Mai 2020

  In cadrul Evenimentul International organizat pe 30 Aprile 2020 si dedicat Consultarilor cu Partenerii Interesati si Implicati  in cadrul proiectelor finantate de Comisia Europeana – SOGNO, WiseGRID, PHOENIX, CROSSBOW si EDDIE, subiectele de interese au fost legate de viitorul energetic al Europei si de initiativele de tip “Green Deal”

  O Abordare Integrata pentru Managementul si Operarea Sistemelor de Transport si Distributie a Energiei Electrice

  27 Aprilie 2020

  Centrul Român al Energiei a lansat invitatia de participare la Evenimentul International dedicat consultarilor cu Partenerii interesati si implicati in cadrul proiectelor finantate prin Programul European de Inovare Horizon 2020 – SOGNO, WiseGrid, PHOENIX, CROSSBOW, si EDDIE.

  Cerere descărcare înregistrare eveniment

  Folositi formularul de mai sos pentru o cerere de primire a inregistrarii evenimentului.

  * Câmpuri oblicatorii

   By completing this form, I confirm that I have read the privacy statement and understood and accept the terms of use.

   Galerie foto - conferinta internationala