CyberSEAS

2021

November 15, 2021

REPREZENTANȚII ASOCIAȚIEI CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI AU CONTRIBUIT ACTIV LA ÎNTÂLNIREA DE DEBUT ÎN CADRUL PROIECTULUI CYBERSEAS PRIVIND SECURITATEA CIBERNETICĂ

Asociația Centrul Român al Energiei (CRE) își extinde portofoliul Proiectelor Europene către unul nou intitulat ”CyberSEAS” – ”Cyber Securing Energy dAta Services” în domeniul Securității Cibernetice, împreună cu TRANSELECTRICA. În luna martie 2021, Proiectul a fost acceptat pentru finanțare de către Comisia Europeană (CE), în cadrul Programului H2020.
Reprezentanții Asociației Centrul Român al Energiei (CRE) au participat și au contribuit activ la Întâlnirea de Debut în cadrul Proiectului CyberSEAS, organizată de către coordonatorul ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, în data de 13 și 14 Octombrie 2021. Întâlnirea de Debut s-a organizat în mediul online și a evidențiat o privire de ansamblu asupra Proiectului CyberSEAS pentru a înțelege mai bine direcția acestuia și starea actuală.