Asociația Centrul Român al Energiei

Romanian Energy Center Association

• Blvd. Mircea Eliade nr. 2, Sector 1, Bucuresti, România, Cod postal: 014192 •
• Rue Père de Deken 14, 1040, Brussels •
office@crenerg.org