CRE

Scop

CRE functioneaza ca organizatie neguvernamentala, non profit si apolitica, care identifica, sustine si reprezinta in mod independent si echidistant interesele membrilor sai. CRE este o organizatie profesionala neguvernamentala, fara scop lucrativ sau patrimonial, avand drept scopuri:
 • Reprezentarea intereselor institutiilor sectorului energetic românesc (electricitate, gaz, petrol, apa, nuclear,carbune, energii neconventionale, institute de proiectare din domeniul energetic) in relatia cu institutiile europene, cu alte institutii si organizatii internationale reprezentative in domeniu si in special cu cele avand sediul in Bruxelles.
 • Informare si consultanta in domeniului energiei, in general si in electricitate, gaz, petrol, apa, carbune, nuclear,energii neconventionale, in particular, prin asigurarea experientei si inteligentei in piata europeana, solutii financiare, managementul serviciilor si servicii de consultanta pentru dezvoltarea strategiilor energetice.
 • Organizarea de activitati in sprijinul dezvoltarii cooperarii si integrarii activitatilor institutiilor sectorului energetic românesc in programele structurilor şi instituţiilor europene.

Obiective

Obiectivul general al CRE il reprezinta promovarea participarii institutiilor membre, a societatilor energetice romanesti de stat si private in procesul de decizie al institutiilor europene, participarea in parteneriate europene, in programele de finantare ale institutiilor europene si desfasurarea activitatii de reprezentare in interesul institutiilor sectorului energetic romanesc. CRE, este o asociatie profesionala non-profit si are ca obiective urmatoarele:
 • Promovarea participării instituţiilor, societăţilor energetice româneşti în procesul de decizie al insituţiilor europene, participarea în parteneriate europene, în programele de finanţare ale instituţiilor europene şi desfăşurarea activităţii de reprezentare în interesul instituţiilor sectorului energetic românesc.
 • Colectarea, analiza si distribuirea informatiilor privind sectorul energetic; sustinerea membrilor privind dezvoltarea de studii in acest domeniu, gazduirea si facilitarea contactelor intre Membrii CRE si institutii si organizatii internationale de profil.
 • Studierea aspectelor strategice, politice, tehnice, sociale, legislative si institutionale care sunt legate direct sau indirect de secorul energetic si de asemenea facilitarea accesului membrilor CRE la aceste informatii.

Ca reprezentant al comunitatii energetice din Romania la Bruxelles, CRE isi propune realizarea obiectivelor prin:

 • Intensificarea activitatii de reprezentare in interesul institutiilor sectorului energetic romanesc;
 • Colectarea, analiza si distribuirea informatiilor si deciziilor relevante in domeniul energiei;
 • Valorificarea elementelor strategice, politice, tehnice, sociale, legislative si institutionale care sunt legate direct sau indirect de sectorul energetic European si national;
 • Facilitarea contactelor intre Membrii CRE si organizatiile internationale de profil.
 • In particular, reprezentare pentru formarea de consortii cu parteneri europeni pentru accesarea fondurilor europene in domeniul cercetarii si inovarii din sectorul energetic;
 • Pregatirea activitatii de reprezentare in domeniul energetic pe langa reprezentantii institutiilor europene inclusiv Comisia Europeana si Parlamentul European;
 • Participarea in programele de finantare ale Comisiei Europene;
 • Promovarea si identificarea surselor de finantare, consultanta in implementarea proiectelor in care membrii CRE sunt parteneri;
 • Informarea membrilor CRE privind actiunile si initiativele institutiilor europene in domeniul energiei electrice; Comunicarea calendarului principalelor evenimente in domeniu organizate la Bruxelles si Participarea la evenimente specifice domeniului energetic organizate de alte institutii in Bruxelles;
 • Contacte si schimb de informatii intre membrii CRE si toate structurile, organismele nationale, europene si internationale din domeniul energetic si domeniile conexe pentru identificarea oportunitatilor de afaceri;
 • Exploratea oportunitatilor privind incheierea de parteneriate intre membrii CRE si organizatii similare din tarile UE;
 • Informarea comunitatii stiintifice si tehnice prin organizarea de manifestari stiintifice si expozitionale, editarea de publicatii, materiale informative, rapoarte, actiuni in sprijinul activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare de tipul conferinta, simpozion, atelier, seminar, expozitie, masa rotunda, cursuri de pregatire etc.;
 • Diseminarea de studii, rapoarte in domeniul energiei, colectarea, prelucrarea si diseminarea datelor privind resursele energetice si tehnologiile aferente; inclusiv diseminare strategii, legislatii europene in domeniul energiei, reglementari ACER, CEER, publicatii EURELECTRIC, ENTSO-E, ETP-WG1,2,3,4 etc.;
 • Actualizari privind programele curente de finantare in domeniile de interes ale membrilor CRE;
 • Organizarea unei biblioteci cu publicatiile precum si alte documente privind sfera de activitate si realizarea accesului la documentatia electronica in domeniu;
 • Organizarea de Seminarii pe teme energetice pentru promovarea imaginii si intereselor institutiilor sectorului energetic romanesc;
 • Organizarea de intalniri bilaterale intre reprezentanti ai institutiilor sectorului energetic romanesc si reprezentanti ai institutiilor europene si ai altor reprezentante ale utilitatilor europene cu sediul in Bruxelles;
 • Implementarea unor programe de crestere a vizibilitatii sectorului energetic romanesc pe plan european si regional;
 • Aceasta lista nu este limitativa si alte activitati complementare pot fi definite in functie de cerintele membrilor.

CRE Secretariat

 • Corneliu Bodea, President
 • Ioan Rosca, Vicepresident – Energy Policy
 • Niculae Havrilet, Vicepresident Governmental and Institutional Affairs
 • Frank Hajdinjak, Vicepresident Research and Development
 • Mihai Mladin, Head of Projects
 • Irina Nita, Communication and Marketing Manager
 • Mihai Macarie, Projects and Programs Advisor