O abordare integrata pentru Managementul si Operarea Sistemelor de Transport si Distribuție a energiei electrice

Eveniment Consultare Parteneri Implicati

Joi, 30 Aprilie 2020, 9:30 – 12:30 CET

Video – Conferință Online

Obiectivele Evenimentului

Diseminarea soluțiilor dezvoltate in cadrul proiectelor in ceea ce privește gestionarea surselor regenerabile de energie si a echipamentelor de stocare a energiei in direcția asigurării securității rețelelor electrice inteligente;

 

Identificarea sinergiilor in cadrul proiectelor finanțate de Comisia Europeana prin programul de inovare H2020 și Consultarea părților si partenerilor implicați in rezultatele preliminare privind operarea rețelelor de transport si distribuție a energiei electrice, reglementare, standardizare, precum și noi soluții și servicii propuse operatorilor de transport si distribuție (TSOs si DSOs) pentru îmbunătățirea funcționării și securității rețelelor electrice;

 

Prezentarea soluțiilor integrate și modelelor de afacere pentru atingerea unui procent mai mare al generării din surse regenerabile de energie(RES) în cadrul rețelei electrica inteligente europene, având un grad ridicat de protecție și o aparare rapidă asupra atacurilor cibernetice.

Formular înregistrare eveniment

* Câmp obligatoriu

EU Project you are involved in:
SOGNOCROSSBOWWiseGRIDPHOENIXTRINITYDEFENDERNone